mgr Wojciech Mazur – prawnik, ekspert ds. prawa pracy

W 2006 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek prawo.

 

Praktykę zawodową rozpoczynał jako asystent sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach. Następnie wyspecjalizował się w prawie pracy oraz bhp jako Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Oddziale PIP w Bielsku-Białej.

 

W 2011 r. ukończył Podyplomowe Studia w zakresie zarządzania bhp na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W okresie zatrudnienia w PIP zajmował się czasem pracy kierowców. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie kontroli związanej z prawną ochroną pracy, w szczególności zagadnień związanych z czasem pracy kierowców oraz zbiorowym prawem pracy. Bezpośredni udział w kontrolach pozwolił mu zdobyć szeroką wiedzę w zakresie stosowania prawa pracy.

 

Od roku 2012 jako ekspert prawa pracy współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi dla sektora transportu samochodowego zajmując się tworzeniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz dokumentacji pracowniczej dla klientów, audytami dokumentacji pracowniczej, pomocą merytoryczną z zakresu prawa, reprezentacją klientów podczas kontroli PIP oraz sporządzaniem odwołań od decyzji i środków prawnych wydawanych po kontroli.

 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym czasu pracy kierowców oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

mgr Grzegorz Mazur - radca prawny

 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w    Katowicach, radca prawny. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, współpracuje również z jedną z największych kancelarii  prawnych w kraju.

 

 

   Zajmuje się w szczególności zagadnieniami z zakresu prawa przewozowego, prawa transportu drogowego, prawa pracy w tym kwestiami   związanymi z czasem pracy kierowców jak również szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego materialnego i  procesowego. Specjalizuje się w pomocy prawnej dla podmiotów z rynku Transport, Spedycja, Logistyka. Posiada bogate  doświadczenie w zakresie świadczenia obsługi prawej dla przewoźników samochodowych, przewoźników kolejowych, spedytorów oraz  innych podmiotów funkcjonujących na rynku TSL. Dysponuje szerokim doświadczeniem przy obsłudze prawnej podmiotów  gospodarczych. Pełnomocnik procesowy w sprawach przed sądami powszechnymi (z bogatym doświadczeniem w zakresie zastępstwa  przed sądami pracy) oraz administracyjnymi jak również w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej – przede  wszystkim Urzędu Transportu Kolejowego oraz Inspekcji Transportu Drogowego.