mgr Wojciech Mazur – prawnik, ekspert ds. prawa pracy

W 2006 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek prawo.

 

Praktykę zawodową rozpoczynał jako asystent sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach. Następnie wyspecjalizował się w prawie pracy oraz bhp jako Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Oddziale PIP w Bielsku-Białej.

 

W 2011 r. ukończył Podyplomowe Studia w zakresie zarządzania bhp na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W okresie zatrudnienia w PIP zajmował się czasem pracy kierowców. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie kontroli związanej z prawną ochroną pracy, w szczególności zagadnień związanych z czasem pracy kierowców oraz zbiorowym prawem pracy. Bezpośredni udział w kontrolach pozwolił mu zdobyć szeroką wiedzę w zakresie stosowania prawa pracy.

 

Od roku 2012 jako ekspert prawa pracy współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi dla sektora transportu samochodowego zajmując się tworzeniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz dokumentacji pracowniczej dla klientów, audytami dokumentacji pracowniczej, pomocą merytoryczną z zakresu prawa, reprezentacją klientów podczas kontroli PIP oraz sporządzaniem odwołań od decyzji i środków prawnych wydawanych po kontroli.

 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym czasu pracy kierowców oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

mgr Grzegorz Mazur - radca prawny

 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w    Katowicach, radca prawny. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, współpracuje również z jedną z największych kancelarii  prawnych w kraju.

 

 

   Zajmuje się w szczególności zagadnieniami z zakresu prawa przewozowego, prawa transportu drogowego, prawa pracy w tym kwestiami   związanymi z czasem pracy kierowców jak również szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego materialnego i  procesowego. Specjalizuje się w pomocy prawnej dla podmiotów z rynku Transport, Spedycja, Logistyka. Posiada bogate  doświadczenie w zakresie świadczenia obsługi prawej dla przewoźników samochodowych, przewoźników kolejowych, spedytorów oraz  innych podmiotów funkcjonujących na rynku TSL. Dysponuje szerokim doświadczeniem przy obsłudze prawnej podmiotów  gospodarczych. Pełnomocnik procesowy w sprawach przed sądami powszechnymi (z bogatym doświadczeniem w zakresie zastępstwa  przed sądami pracy) oraz administracyjnymi jak również w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej – przede  wszystkim Urzędu Transportu Kolejowego oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

 

 

dr Karolina Mazur - radca prawny

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pełnej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów leczniczych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, następnie na tej samej uczelni ukończyła studia doktoranckie; w 2013 r. wszczęła przewód doktorski. Stypendystka programu PEPP dla doktorantów. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.


Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych, prawa medycznego oraz prawa pracy.


Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem spółek produkcyjnych (branża tworzyw sztucznych, produkcji energii odnawialnej, branża spożywcza) oraz spółek z branży medycznej (od ponad 5 lat doradza jednemu z największych w Polsce podmiotów leczniczych). Posiada praktykę we wdrażaniu oraz funkcjonowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (porozumień, procedur antymobbingowych, regulaminów – pracy, wynagradzania, organizacyjnych).


W zakresie doradztwa na rzecz podmiotów medycznych dysponuje praktyczna wiedzą w przedmiocie wykonywania działalności leczniczej, czasu pracy personelu medycznego, relacji z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Reprezentowała przedsiębiorców w sporach sądowych (w tym przed sądami pracy) oraz licznych kontrolach organów administracji – przede wszystkim Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Praktykę w zakresie doradztwa prawnego w ramach Kancelarii Mazur łączy z prowadzeniem indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego oraz z zasiadaniem w radzie nadzorczej spółki kapitałowej.

 

W czerwcu 2017 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Temat rozprawy: Obligacje zamienne na akcje.