Wynagrodzenie

Z tytułu czynności podejmowanych przez Kancelarię w zakresie doradztwa prawnego Klientowi przysługuje możliwość wyboru jednego z dwóch sposobów rozliczeń:

 

  • Stawka godzinowa – ustalona bez względu na stanowisko i posiadane uprawnienia.
    Wynagrodzenie ustalane będzie na podstawie sporządzonego przez Kancelarię zestawienia czasu pracy i dotyczy czynności rzeczywiście wykonanych dla Klienta bądź w jego imieniu.
  • Ustalenie wysokości wynagrodzenia możliwe jest również według stawki ryczałtowej.

Kancelaria jest stanie zaproponować wysokość wynagrodzenia po wstępnym zapoznaniu się z zakresem wymaganych czynności.