Zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym:

  • reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie sprawy na zasadach ustalonych z pracodawcą, w tym: konsultacje, opiniowanie, sporządzanie pism procesowych, innych dokumentów
  • pomoc w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników,
  • zastępstwo procesowego przed sądami pracy oraz przed innymi sądami,
  • zastępstwo procesowe dla przewoźników samochodowych w razie otrzymania wezwań do zapłaty lub pozwu o zapłatę ryczałtów i/lub diet
  • zastępstwo procesowe dla przewoźników samochodowych i spedytorów w sporach sądowych z ubezpieczycielami
  • zastępstwo procesowe w sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności przewoźnika oraz spedytora za przesyłkę (utrata/ubytek/zniszczenia przesyłki)
  • zastępstwo w ramach kontroli prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz dalsze zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi w postępowaniu wywołanym kontrolą ITD.
  • reprezentowanie pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, oraz innymi organami państwowymi.